kds

Rouwverwerking

Rouwen is gevoelens verwerken en gedachten bewerken. Geen twee mensen rouwen hetzelfde; elk rouwproces is uniek. Zit jij in een rouwproces? Rouwverwerking.mirro-modules.nl helpt je dit proces op een voor jou passende manier in te richten: vind steun en richting in je rouwproces.

Ga naar rouwverwerking.mirro-modules.nl >>

Rouw is een normale reactie op een verdrietige gebeurtenis in het leven. De website is er op gericht gevoelens van rouw te normaliseren, gerust stellen, inzicht te geven en praktische handvatten te bieden. Niet problematiseren, wel informeren! Mensen kunnen zich ook laten inspireren door de video’s van een drietal ervaringsdeskundige die allen hun persoonlijke verhaal vertellen.

Zelfhulpmodule ontwikkeld door experts
De website is samengesteld door experts op dit thema, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Rouw is als ervaring universeel, maar het rouwproces is uniek in kleur, intensiteit, verloop, duur, betekenis en uitingsvorm. Als huidige visie geldt het duale procesmodel van Margaret Stroebe, met de verlieskant en de herstelkant. En daartussen beweegt de rouwende zich in zijn proces. Beide wegen horen bij “gezond” rouwen. De mate van de ene of de andere weg verschilt per mens. Deze themasite gaat uit van deze visie welke mensen de mogelijkheid geeft hun eigen rouwproces in te kleuren. Onderwerpen die in de module aan de orde komen zijn:

  1. Mijn verlies: ieder mens maakt in zijn leven het verlies van een dierbare mee: een partner, een ouder, een broer, een zus of een kind. Soms komt een verlies heel onverwacht, soms komt het na een periode van ziekte.
  2. Steun: rouwen doe je nooit alleen. Familieleden, vrienden, collega’s of buren reageren op je verlies. Met praktische hulp, een luisterend oor en soms ook met goedbedoelde, maar niet altijd passende adviezen.
  3. Omgaan met verlies: het verlies van een dierbare brengt grote veranderingen met zich mee. Je wordt geconfronteerd met het feit dat iemand er niet meer is en tegelijkertijd gaat het leven zonder de ander verder. Hoe ga je daarmee om?
  4. Verder gaan: bij verlies vragen veel mensen zich af, “Waarom overkomt mij dit?”, “Wat is de zin van dit gemis?” en “Wat is nog de zin van mijn leven?” Het zijn vragen die voortkomen uit de behoefte van mensen om betekenis te geven aan een ingrijpende levensgebeurtenis zoals een verlies.

Bezoek de website

Rouwverwerking