kds

Mantelzorg

Als mantelzorger loop je een verhoogd risico op overbelasting. De website gezondzorgen.mirro-modules.nl helpt je de balans te behouden tussen zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf. Blijf mentaal gezond door somberheidsklachten en overbelasting te herkennen en aan te pakken: gezond zorgen kun je leren!

Ga naar gezondzorgen.mirro-modules.nl >>

Deze site is bedoeld voor mantelzorgers en biedt handvatten om mentaal gezond te blijven. De informatie op de website normaliseert gevoelens, stelt gerust en geeft inzicht en praktische tips. Niet problematiseren, wel informeren. Je kunt op de site testen of en in welke mate je overbelasting ervaart. In de module krijg je tips en oefeningen om op eigen kracht weer balans te vinden in het zorgen voor anderen en het zorgen voor jezelf. Je kunt je ook laten inspireren door de persoonlijke verhalen van een viertal mantelzorgers.

Zelfhulpmodule ontwikkeld door experts
De website is samengesteld door experts op dit thema, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Bij het vormgeven van de inhoud van de module is gebruik gemaakt van de inzichten uit de positieve psychologie, ACT (Acceptence en commitment therapy), cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Onderwerpen die in de module aan de orde komen zijn:

  1. Mijn zorgsituatie: geen enkele situatie is hetzelfde. Zorgen voor iemand die dicht bij je staat, vinden we vaak vanzelfsprekend. Het geeft voldoening, maar kan zowel lichamelijk als psychisch belastend zijn voor diegene die zorgt: de mantelzorger.
  2. Aandacht voor jezelf: goed voor jezelf zorgen is een voorwaarde om de zorg voor anderen vol te kunnen houden.
  3. Grenzen stellen: een dag heeft 24 uur. Grenzen stellen helpt om de 24 uur die in een dag zitten overzichtelijk te houden.
  4. Veranderen of loslaten: het worstelen met een situatie die je niet kunt veranderen, leidt tot stress en frustratie. Gezond zorgen betekent: veranderen wat je kunt veranderen en loslaten waar je geen invloed op hebt.

Bezoek de website

Mantelzorg