kds

Het nieuwe werken

Werkt het nieuwe werken vaak niet voor jou? Online zelfhulp van mirro over het nieuwe werken ondersteunt je met concrete handvatten om vaardigheden waar het nieuwe werken een beroep op doet te versterken.

Ga naar hetnieuwewerken.mirro-modules.nl >>

Het nieuwe werken doet een groot beroep op vaardigheden als: veerkracht, zelfstandigheid en goed grenzen stellen. Vind jij dit lastig? Met online zelfhulp van mirro leer je de werkdruk te verlichten en je werkplezier te vergroten. De website helpt je de vaardigheden te trainen waar het nieuwe werken een beroep op doet. Hierdoor kan je de werkbelasting verkleinen en je werkplezier vergroten. Op de site kun je testen hoe je het nieuwe werken beleeft. In de zelfhulpmodule krijg je tips en oefeningen om met het nieuwe werken om te gaan.

Zelfhulpmodule ontwikkeld door experts
De inhoud van deze site is ontwikkeld door experts op dit thema, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Bij het vormgeven van de inhoud van de module is gebruik gemaakt van de inzichten uit de positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Onderwerpen die in de module aan de orde komen zijn:

  • Ik en het nieuwe werken: het nieuwe werken stelt andere eisen aan medewerkers. Of je dit lastig vindt, is voor een deel afhankelijk van jouw karakter. Van welke aspecten zie je de voordelen?
  • Spanningen afbouwen: door het nieuwe werken kun je geneigd zijn extra je best te doen waardoor inspanning leidt tot overbelasting. Het is extra belangrijk dat je vriendelijk en redelijk met jezelf omgaat.
  • Energiebronnen opbouwen: energie opdoen kan zowel binnen als buiten je werk. Een leefstijl met voldoende ontspanning, beweging en gezonde voeding geeft extra kracht.
  • Hulp vragen en doorzetten: vraag hulp wanneer dat nodig is. De zelfstandigheid die het nieuwe werken van je vraag, betekent niet dat je het altijd alleen moet doen. En besef je dat het volhouden van verandering vaak moeilijker is dan het volhouden daarvan.

Bezoek de website

Het nieuwe werken