kds

Werkstress / burnout

Stress hoort bij het leven en dus ook bij werken. Maar als je langere tijd ongezonde stress op je werk ervaart, dan krijg je er last van. Burnout.mirro-modules.nl helpt om de juiste balans tussen werk en privé te vinden en te behouden. Met concrete tips en oefeningen leer je werkstress aanpakken en een burnout voorkomen.

Ga naar burnout.mirro-modules.nl >>

De website is bedoeld voor mensen die werken en hier (in meer of mindere mate) stress van ervaren. De site biedt handvatten om werkstress het hoofd te bieden en mentaal gezond te blijven. De website normaliseert stressgevoelens, stelt gerust stellen en geeft inzicht in de situatie en praktische tips. Niet problematiseren maar op een positieve manier informeren. Je kan op de site testen of en in welke mate je stress ervaart op het werk. In de module krijg je tips en oefeningen om op eigen kracht weer balans in het werk te vinden.

Zelfhulpmodule ontwikkeld door experts
De website is samengesteld door experts op dit thema, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Bij het ontwikkelen van de inhoud van de module is gebruik gemaakt van de inzichten uit de positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Onderwerpen die in de module aan de orde komen zijn:

  1. Stress en ik: iedereen reageert anders op stressvolle situaties. Bepalend in welke mate iemand stress ervaart is de bron van spanning. Spanningsbronnen kunnen bijvoorbeeld zijn het werk zelf, collega’s, de organisatie, veranderingen, werkomgeving of je carrière.
  2. Werkomgeving: je omgeving heeft invloed op wat je denkt en hoe jij je voelt. De sfeer op je werk, de vaste gewoonten en regels, je collega’s en leidinggevende kunnen een rol spelen bij het wel of niet ervaren van werkstress. Dat geldt ook voor de inrichting van je werkplek en de planning van je werkzaamheden.
  3. Werk, stress en leefstijl: door je leefstijl onder de loep te nemen, kun je je gevoeligheid voor stress eerder herkennen. Een gebalanceerde leefstijl maakt je weerbaarder tegen werkstress.
  4. Acceptatie: piekeren brengt je in een spiraal van negatieve gedachten. Herken gepieker en laat het los. Door je te focussen op aspecten die je wel kunt beïnvloeden en door andere zaken die je niet kunt beïnvloeden te accepteren voorkom je werkstress.

Bezoek de website

Werkstress / burnout