kds

Wat is de kwaliteit van de online zelfhulp van mirro?

Wij krijgen vaak de vraag: ‘Wat is de kwaliteit van jullie online zelfhulp?’ Daarom leek het ons goed de feiten hierover op een rijtje te zetten. De kwaliteit van de modules wordt bevestigd door verschillende door het veld erkende organisaties en instanties. Verder is de inhoud van de 17 online zelfhulp modules geheel ontwikkeld door psychologen en gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.

Cognitieve gedragstherapie als basis
Het doel van cognitieve gedragstherapie is het aanleren van helpende denkpatronen. Als mensen namelijk hun manier van denken veranderen, dan verandert ook hoe zij zich voelen. Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van cognitieve gedragstherapie. Uit dat onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie effectief is bij het bestrijden van bijvoorbeeld angsten en depressie.

Kwaliteit modules erkend door het veld
De kwaliteit van onze modules wordt bevestigd door verschillende door het veld erkende organisaties en instanties. Zo zijn meerdere modules van mirro bijvoorbeeld opgenomen in Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten, Handleiding voor POH-GGZ en overige zorgprofessionals. En heeft de module rouwverwerking.mirro-modules.nl het Onlinehulpstempel gekregen. Het Onlinehulpstempel is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met GGZ instellingen, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het stempel wil duidelijkheid bieden over de kwaliteit van online hulpprogramma’s op het gebied van geestelijke gezondheid. Het Onlinehulpstempel beoordeelt of het online hulpaanbod voldoet aan technische en zorginhoudelijke standaarden. Verder heeft Trimbos in het najaar van 2015 een online vragenlijst uitgezet over e-mental health. De vragenlijst ging over online zelfmanagement en behandeling van psychische klachten en middelengebruik in de huisartsenzorg. Deze infographic geeft de resultaten van het onderzoek weer. Mirro komt daar als een van de meest gebruikte en gewaardeerde aanbieders van modules uit het onderzoek.

Observationeel onderzoek
In 2015 hebben wij door de Vrije Universiteit observationeel vragenlijst onderzoek (observatie van de doelgroep door het afnemen van een beginmeting en nameting) laten uitvoeren om te weten te komen in hoeverre onze doelgroep zich geholpen voelt en een vermindering van de klachten ervaart, na het doen van een module. De resultaten waren erg positief. Er werd een significante verbetering gevonden in zowel de algehele als mentale gezondheidstoestand van de gebruikers. Tevens werd een significante vermindering van het verzuim gerapporteerd. Bijna 90% van de gebruikers beoordeelde onze modules in dit onderzoek met een voldoende-goed tot goed-uitstekend. Bekijk hier de volledige rapportage»