kds

Nieuwe trainingsdata bekend!

Heeft u al gehoord van de training Digitale zorg en Beslisondersteuning in de GGZ keten? De training gaat over het GGZ verwijsmodel, beslis-ondersteunde instrumenten en de inzet van eHealth in uw organisatie. Accreditatiepunten: 2. De eerste training zal plaatsvinden op donderdag 26 mei 2016 (16:30 uur – 19:30 uur). Let op: er zijn nog plaatsen beschikbaar! Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Nieuwe trainingsdata
De nieuw geplande trainingsdata zijn 28 juni 2016 (16:30 uur – 19:30 uur) en 30 augustus 2016 (16:30 uur – 19:30 uur). De training wordt gehouden op het mirro-kantoor gevestigd te Vianen, naast de A2. Kosten: €149,- excl. BTW. U kunt gebruik maken van onze iPads en wordt voorzien van een lichte maaltijd, koffie en thee. Liever een training bij u op locatie, of heeft u inhoudelijke suggesties? Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden! Neem voor meer informatie contact met ons op: 085 – 489 89 99 of trainingen@mirro-modules.nl.

HHM verwijsmodel & eHealth beleid VWS
Ondanks dat het verwijsmodel al ruim 2 jaar geleden is ingevoerd, zijn de verwijscriteria niet bij iedereen bekend. Er wordt uitgelegd wat deze objectieve criteria zijn en hoe deze in de (huisartsen)praktijk kunnen worden toegepast. Daarna gaan we verder met het toelichten van de begrippen eHealth, blended care en online zelfhulp. Wat zijn de voordelen en de valkuilen van deze vorm van behandeling?

Leerdoelen:
• U leert de objectieve criteria van het verwijsmodel en hoe deze worden toegepast.
• U leert wat beslis-ondersteunende instrumenten zijn en op welke manier deze kunnen ondersteunen aan de verwijzing.
• U leert hoe de kwaliteit van beslis-ondersteunde instrumenten wordt geborgd.
• U leert hoe het eHealth beleid van VWS is vormgegeven.
• U leert wat het verschil is tussen online zelfhulp en blended care.
• U krijgt inzicht in de kwaliteitscriteria en veiligheidsaspecten van eHealth.
• U krijgt inzicht in de succes- en risicofactoren ten aanzien van het gebruik van eHealth.
Klik hier voor een volledige beschrijving van de training»