kds

Inhoud en functionaliteit

De cliënt doorloopt een slimme vragenlijst; zelfstandig of samen met de professional. U krijgt een overzichtelijke rapportage met alle gegevens, subscores en het advies voor vervolgzorg. Efficiënt, gestructureerd en afgestemd op het landelijke verwijsmodel. De uiteindelijke verwijzing bepaalt u natuurlijk zelf met uw klinische blik.

De beslisondersteuner gebruiken? Vul het aanvraagformulier in»


Gestructureerde uitvraag van klachten en persoonlijke omstandigheden »

De beslisondersteuner mentale zorg is een slimme, digitale vragenlijst. Op basis van de hoofdklachten selecteert het instrument welke aanvullende vragen moeten worden gesteld. Daarnaast vraagt het instrument onder meer naar relevante persoonlijke omstandigheden, eerdere behandeling en medicijngebruik.

Wilt u een volledige indruk krijgen van de vragenlijst? Probeer het instrument dan eens kosteloos 2 weken uit. Vraag een demonstratieversie aan »

startscherm

Het startscherm van de beslisondersteuner (klik om te vergroten)

 

Ontwikkeling en doorontwikkeling op basis van ervaringen »

De vragenlijst in de beslisondersteuner mentale zorg is gebaseerd op onder meer de DSM, de MINI en op ruim 10 jaar ervaring met het proces van toeleiden via een gestructureerd telefonisch interview. Het instrument wordt doorontwikkeld op basis van gebruikerservaringen van huisartsen, POH-GGZ en GGZ-behandelaren. Ook de ervaringen van cliënten worden meegenomen in de verbeteracties.

Wilt u een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van het instrument? U kunt uw feedback te allen tijde mailen naar screener@mirro-modules.nl U kunt zich langs deze weg ook aanmelden voor de Kwaliteit- en Beheergroep – een groep van actieve gebruikers die intensief meedenkt over verbetermogelijkheden.

 

Gezamenlijk of zelfstandig invullen »

De vragenlijst kan samen met de cliënt in de praktijk worden doorlopen, of de cliënt kan de vragen thuis zelfstandig invullen (bijvoorbeeld voorafgaand aan de intake). Als de vragenlijst geheel samen met de cliënt wordt doorlopen, duurt dit gemiddeld 15 tot 25 minuten. Vult de cliënt de vragen zelfstandig in, dan is hij/zij hier gemiddeld 10 minuten mee bezig.

 

Begrijpelijk: taalgebruik op B1-niveau »

Het taalgebruik van de beslisondersteuner mentale zorg is op B1-niveau. Dit is eenvoudig Nederlands; ongeveer 95% van de Nederlandse bevolking kan dit taalgebruik begrijpen. Waar nodig zijn de klachten die worden uitgevraagd in de beslisondersteuner voorzien van een duidelijke uitleg. Uit onderzoek onder cliënten blijkt dat de meeste cliënten de vragen redelijk goed tot heel goed te begrijpen vinden.

 

Snel een objectief, beargumenteerd behandeladvies »

De beslisondersteuner mentale zorg genereert voor vijf verschillende criteria een subscore: aard, ernst, risico, duur en complexiteit. Hiermee sluit het instrument volledig aan bij het landelijke verwijsmodel voor de GGZ. De combinatie van de verschillende subscores leidt tot een advies voor vervolgzorg: geen GGZ, huisartsenzorg/POH-GGZ, Generalistische Basis GGZ kort/middel/intensief/chronisch of Gespecialiseerde GGZ).

De tabel laat zien welke combinatie van subscores leidt tot welk advies.

adviestabel_mirroscreener

De combinaties van subscores leiden tot het advies (klik om te vergroten)

 

U bepaalt de verwijzing met uw klinische blik »

Uiteindelijk bepaalt u altijd zelf de verwijzing met uw klinische blik. De informatie uit de beslisondersteuner ondersteunt hierbij; het advies van het instrument is niet bindend. Schat u subscores anders in of wilt u afwijken van het advies? Dan kunt u dit ook in het systeem aangeven, zodat uw inschatting en verwijzing wordt opgenomen in de rapportage.

KlinischeBlik

U kunt uw klinische blik invoegen in het systeem (klik om te vergroten)

 

Overzichtelijke rapportage (te downloaden als pdf) »

Alle informatie uit de afgenomen vragenlijst wordt verzameld in een overzichtelijke rapportage: de antwoorden op de vragen, de subscores, het advies, uw inschatting, uw verwijzing en een eventuele toelichting. De rapportage kunt u als PDF-document downloaden en opslaan in het huisartsensysteem (HIS) of bijvoorbeeld bij de verwijzing voegen.

Wilt u weten hoe dit bestand eruit ziet? Bekijk hier de voorbeeldrapportage.

 

Privacy gewaarborgd »

De beslisondersteuner mentale zorg wordt aangeroepen in een beveiligde web-based omgeving. Alleen zorgverleners kunnen bij de persoonsgegevens van de eigen cliënten. Gegevens voor onderzoek en rapportages worden door een Third Trusted Party onomkeerbaar gepseudonimiseerd zodat deze niet herleidbaar zijn tot personen. Er worden geen gegevens die herleidbaar zijn tot personen, noch gegevens die herleidbaar zijn tot zorgaanbieders gedeeld met zorgverzekeraars.

De beslisondersteuner mentale zorg voldoet volledig aan de geldende wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Het instrument heeft een CE-markering. Het traject om gecertificeerd te worden volgens de NEN-7510 (informatiebeveiliging in de zorg) wordt naar verwachting eind 2016 afgerond.