kds

Mirro-modules beschikbaar in Minddistrict platform

Zoals eerder in de nieuwsbrief aangekondigd zijn de eerste acht mirro-modules nu via het Minddistrict-platform beschikbaar. Het gaat om de modules Relatieproblemen, Echtscheiding, Alcohol en ouderen, Gamen, Overgangsklachten, Rouwverwerking, Werkende moeders en Burnout.

Hoe werkt het?
De mirro-modules worden aangeboden als optionele modules in aanvulling op de basiscatalogus van het Minddistrict-platform, te raadplegen via https://www.minddistrict.com/professional/nl/modules/. De modules blijven ook (kosteloos) beschikbaar in de onbegeleide vorm via www.mirro-modules.nl/onlinezelfhulp.