kds

e-Mental Health Kit

Bent u huisarts of POH-GGZ en wilt u starten met eHealth? Stichting mirro biedt de e-Mental Health Kit aan. Deze toolbox bevat online zelfhulpmodules om de behandeling van mensen met lichte psychische klachten in de huisartspraktijk te versterken.

e-Mental Health Kit
Stichting mirro werkt aan een mentaal fitter Nederland. We geloven in de eigen kracht van mensen en in de kracht van ‘online’. Daarom zorgen wij dat er goede, digitale ondersteuning beschikbaar is voor iedereen met lichte kopzorgen. Wij maken laagdrempelige, actiegerichte online zelfhulpmodules.

Om het gebruik van de modules in de huisartspraktijk te stimuleren, introduceren wij de e-Mental Health Kit. Op deze manier kunnen praktijken die nog geen e-Mental Health aanbieden aan patiënten op een laagdrempelige manier met online hulp aan de slag gaan. Met de introductie van de e-Mental Health Kit sluiten we aan bij de behoeften die er zijn vanuit de huisartsenpraktijken.

De Kit heeft als doel het verbeteren van de behandeling van patiënten met psychische klachten en optimaliseren van de informatievoorziening over het gebruik van eHealth voor professionals en patiënten. Om de e-Mental Health Kit te mogen ontvangen, sluit u een Overeenkomst af met stichting mirro. De e-Mental Health Kit bestaat uit de volgende elementen:

  • 17 onbegeleide online zelfhulpmodules
  • Patiëntenfolder ‘Wegwijs met e-Mental Health van Stichting mirro’
  • Mogelijkheid deel te nemen aan de geaccrediteerde training Digitale Zorg en Beslisondersteuning in de GGZ keten (max. 2 deelnemers per (norm)praktijk). Accreditatiepunten: 2 (ABC1). Deze training wordt voor u verlengd met één uur, waarin de inzet van de mirro modules centraal staat.
  • Toegang tot de helpdesk (ma t/m vrij van 09:00-17:00 uur) voor vragen over de modules.
  • Informatiepakket: 3 setjes kaarten van de mirro modules, posters en algemene flyers.
  • De mogelijkheid om gedurende de looptijd van de Overeenkomst onbeperkt en kosteloos informatiemateriaal op te vragen.

De kosten van de e-Mental Health Kit bedragen € 300,- incl. BTW per normpraktijk per jaar. De overeenkomst kent een looptijd van één jaar met een opzegtermijn van 3 maanden en als geen opzegging ontvangen wordt, zal de overeenkomst automatisch verlengd worden met een jaar, onder dezelfde voorwaarden.

Vraag hier de e-Mental Health Kit aan»

Tip: met zorgverzekeraars Achmea en CZ is afgestemd dat de e-Mental Health Kit in 2016 in aanmerking komt voor vergoeding vanuit het tarief voor consultatie, eHealth en digitale verwijsondersteuning binnen de POH-module. Voor de specifieke voorwaarden van de overige zorgverzekeraars kunt u het beste contact opnemen met uw contactpersoon aldaar.

Let op: de e-Mental Health Kit kan alleen worden aangevraagd door huisartspraktijken.