kds

e-Mental Health Kit: eenvoudig starten met eHealth in de huisartspraktijk

Stichting mirro introduceert de e-Mental Health Kit. Met de e-Mental Health Kit kunnen huisartspraktijken die nog geen e-Mental Health aanbieden aan patiënten op een laagdrempelige manier met online hulp aan de slag gaan. De Kit heeft als doel het versterken van de behandeling van patiënten met psychische klachten en optimaliseren van de informatievoorziening over het gebruik van eHealth voor professionals en patiënten.

De e-Mental Health Kit bestaat uit de volgende elementen:
• 17 onbegeleide online zelfhulpmodules
• Patiëntenfolder ‘Wegwijs met e-Mental Health van Stichting mirro’
• Mogelijkheid deel te nemen aan de geaccrediteerde training Digitale Zorg en Beslisondersteuning in de GGZ keten (max. 2 deelnemers per (norm)praktijk). Accreditatiepunten: 2 (ABC1). Deze training wordt voor u verlengd met één uur, waarin de inzet van de mirro modules centraal staat.
• Toegang tot de helpdesk (ma t/m vrij van 09:00-17:00 uur) voor vragen over de modules.
• Informatiepakket: 3 setjes kaarten van de mirro modules, posters en algemene flyers.
• De mogelijkheid om gedurende de looptijd van de Overeenkomst onbeperkt en kosteloos informatiemateriaal op te vragen.

Praktische informatie en kosten
De kosten van de e-Mental Health Kit bedragen € 300,- incl. BTW per normpraktijk per jaar. Tip: met zorgverzekeraars Achmea en CZ is afgestemd dat de e-Mental Health Kit in 2016 in aanmerking komt voor vergoeding vanuit het tarief voor consultatie, eHealth en digitale verwijsondersteuning binnen de POH-module. Voor de specifieke voorwaarden van de overige zorgverzekeraars kunt u het beste contact opnemen met uw contactpersoon aldaar.

Let op: de e-Mental Health Kit kan alleen worden aangevraagd door huisartspraktijken.